window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-WV8NCST931');

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van AnkEvents. Ik hecht veel waarde aan jouw privacy, zowel als jij mijn opdrachtgever bent, maar ook als je bezoeker bent op een evenement dat door mij is georganiseerd. In deze privacyverklaring lees je hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga in mijn rol als verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens:
https://www.ankevents.nl
Citadellaan 167
5212 VD  Den Bosch
+31 6 52055556
anke@ankevents.nl
KvK-nummer: 78284694


Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Ik verwerk alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens als jij deze zelf aan mij verstrekt en daarbij jouw toestemming geeft om deze gegevens te mogen verwerken. Je kunt hierbij denken aan voedselallergieën (dit zijn gezondheidsgegevens).

Als je mij geen persoonsgegevens wil verstrekken, kan ik helaas geen werkzaamheden voor jou uitvoeren.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk 

AnkEvents verwerkt persoonsgegevens zodat ik een tot in de puntjes verzorgd evenement voor jou kan regelen. De verwerking is dus noodzakelijk om de overeenkomst die we hebben gesloten, te kunnen uitvoeren.

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte. 

Ten slotte kan ik persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Als jij mij toestemming geeft om gegevens te verwerken voor een bepaald doel, dan is dat de grondslag van mijn verwerking. Je mag toestemming uiteraard altijd intrekken. De verwerkingen die ik heb gedaan toen de toestemming nog wel geldig was, blijven gewoon rechtsgeldig.

Als bezoeker van een evenement

Als jij een evenement bezoekt dat door AnkEvents is georganiseerd, worden er mogelijk ook van jou persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld jouw naam op de gastenlijst en eventuele dieetwensen waar rekening mee gehouden moet worden.

Deze gegevens heb ik wellicht rechtstreeks van jou ontvangen, of via de organisatie van het evenement. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor mij om de overeenkomst die ik heb met de organisator uit te kunnen voeren. Heb je hier vragen over waar je in deze privacyverklaring geen antwoord op kan vinden? Dan kun je mij altijd mailen op anke@ankevents.nl.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dat betekent dat ik persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na het uitvoeren van een evenement of het opstellen van een offerte bewaar. Bepaalde gegevens (zoals facturen) moet ik voor de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst zeven jaar bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld als ik een leverancier inschakel om onderdelen van het evenement te verzorgen. Ook kan ik gegevens aan derden verstrekken om op die manier te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Als de partij die ik inschakel zelf wordt gezien als verwerkingsverantwoordelijke, hoef ik dergelijke overeenkomsten niet te sluiten.

AnkEvents blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Momenteel worden persoonsgegevens met de volgende partijen gedeeld:

- Leveranciers;
- Boekhouder;
- E-mailsoftware;
- Websitehosting;
- Bank;
- Administratiesysteem

Het is mijn bedoeling om zoveel als mogelijk samen te werken met partijen die in de EU zijn gevestigd. In het geval dat dat niet mogelijk is, zal ik onderzoeken welke beveiligingsmaatregelen deze partij heeft genomen om jouw gegevens te beschermen en deze partij pas inschakelen als ik overtuigd ben van het beschermingsniveau.   


Geautomatiseerde besluitvorming

Er is bij AnkEvents geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik maak hier geen gebruik van.

 
Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AnkEvents en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou hen, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anke@ankevents.nl.

AnkEvents wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig

AnkEvents neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via anke@ankevents.nl.


Heb je nog vragen?

Neem dan contact met mij op!

Deze privacyverklaring mag op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg altijd de meest actuele versie op mijn website.

Oktober 2021